Vezi lista cursurilor programate

FrontEnd

Cursul de frontend are două obiective.

Primul este, cum era şi de aşteptat, aducerea cursanţilor la nivelul la care înţeleg şi pot concepe o interfaţă web sau o pagină de internet complet funcţională, inclusiv cu elemente dinamice (cum ar fi slider-ele, meniurile derulante etc).

Al doilea obiectiv este să înţeleagă cum se pot documenta şi cum îşi pot dezvolta cunoştinţele şi abilităţile în continuare având în vedere că acest curs este doar primul pas.

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să înveţe cum se construiesc paginile de internet. Este important de ştiut că nu sunt necesare cunoştinţe de programare pentru a participa. Sunt necesare în schimb cunoştinţe generale de operare ale calculatorului (cum ar fi crearea, copierea şi editarea fişierelor şi a directoarelor).

Lista de mai jos cuprinde componentele cursului (dar, cum am menţionat şi mai sus, acestea sunt doar baza pentru a deveni un dezvoltator eficient de site-uri de internet):

 • ce este HTML
 • concepte de bază în structurarea site-urilor
 • ce este CSS şi cum se foloseşte
 • cum se crează un template şi cum se aplică un design
 • adaptarea paginilor HTML la terminale mobile
 • introducere în Javascript şi concepte de programare; elemente constructive ale Javascript
 • exerciţii în Javascript
 • prezentarea jQuery şi comparaţii între abordarea cu Javascript şi cea cu jQuery
 • gestionarea evenimentelor
 • comunicarea cu servicii terţe prin intermediul interfeţelor programabile (API)
 • crearea elementelor dinamice în paginile HTML
 • implementarea elementelor cu jQuery UI
 • validarea datelor

BackEnd

Cursul de backend are ca obiective aducerea cursanţilor la nivelul la care înţeleg cum funcţionează o aplicaţie de internet şi pot proiecta şi dezvolta o astfel de aplicaţie.

Cursul nu necesită cunoştinţe de programare anterioare şi include şi partea de frontend (care constituie interfaţa aplicaţiei). Sunt necesare în schimb cunoştinţe generale de operare ale calculatorului (cum ar fi crearea, copierea şi editarea fişierelor şi a directoarelor).

Aveţi în continuare componentele cursului care ţin exclusiv de partea de backend (pentru componentele de frontend consultaţi secţiunea precedentă):

 • Prezentarea modului de funcţionare a comunicării client-server
 • Prezentarea limbajelor PHP şi Python
 • SQL, concept, indecşi şi interogare
 • Securitatea şi validarea datelor, autorizarea şi validarea utilizatorilor
 • Structurarea unei aplicaţii
 • Comunicarea directă între aplicaţii (API)
 • Crearea unui shop online

OperareCalculator

Obiectivul cursului este familiarizarea utilizatorilor cu operarea calculatorului în utilizarea lui zilnică.

Cursul nu necesită nici un fel de cunoştinţe anterioare.

Componentele cursului sunt:

 • Prezentarea componentelor calculatorului
 • Prezentarea generală a sistemelor de operare
 • Manipularea fişierelor
 • Crearea şi editarea documentelor text (Word) şi a foilor de calcul (Excel)
 • Navigarea pe internet, email, securitatea pe internet
 • Utilizarea fişierelor multimedia
 • Pericole informatice şi utilizarea programelor antivirus

Contact